သတိနဲ႔ ေပ်ာ္ၾကပါ.. ေသဆံုးသူကို သိရွိသူမ်ား ကူညီအေၾကာင္းၾကးေပးၾကပါရန္

106
44 8
44 8

ေသဆံုးသူအား သိရွိသူမ်ား အေၾကာင္းၾကးေပးၾကပါရန္

၁၅ . ၄ .၂၀၁၉ သႀကၤန္ အၾကတ္ေန႔ မုံရႊာျမိဳ႕ခ်င္းတြင္းျမစ္သဲေသာင္းျပင္ေပၚတြင္က်င္းပေနေသာ သႀကၤန္ပြဲတြင္ သတ္မွတ္ ဧရိယာေက်ာ္ျပီး ေရဆင္း ေဆာ့ကစားသည့္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ေရနစ္ေသဆံုးေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေသဆံုးသူ အမ်ိဳးသားအား သိရွိသူမ်ားက မိသားစုမ်ားသိရွိရန္ ကူညီအေၾကာင္းၾကားေပးၾကပါရန္ ေလးစားစြာ အသိေပး အကူညီေတာင္းခံအပ္ပါသည္။ ApannPyay

Source – KMT သိမ္းထူးစံ Lwinoo

15.4.2019 မုံရႊာျမိဳ႕ခ်င္းတြင္းျမစ္သဲေသာင္းျပင္ေပၚတြင္က်င္းပေနေသာ သႀကၤန္ပြဲတြင္သတ္မွတ္ ဧရိယာေက်ာ္ျပီး ေရဆင္း ေဆာ့ကစားသည့္အမ်ဳိးသားတစ္ဦးေသဆံုး

ယေန႔နံနက္၇:၃၀နာရီအခ်ိန္ခန္႔ကဇက္ဆိပ္အနီး လူေသေလာင္းတစ္ေလာင္းေတြ႔ရွိထားပါသည္။ မိသားစုမ်ားသိရိွႏိုင္ရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။ သိရိွသူမ်ားအေနနဲ႔လည္းကူညီဆက္သြယ္ေပးပါ

ဆက္သြယ္ရန္ #09259418236

KMT သိမ္းထူးစံ

Facebook Comments