“ေဆး႐ုံေပါင္း (39)႐ုံေျမာက္ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ခဲ့ျပီျဖစ္တဲ့ သာသနာ့အာဇာနည္ ဆရာေတာ္ႀကီး”

19
asw2222
asw2222

(စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ သီတဂူမင္းေက်ာင္းစကၡဳဒါနေဆး႐ုံေတာ္ဖြင့္ပြဲသို႔ႂကြေရာက္)

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ သီတဂူမင္းေက်ာင္းစကၡဳဒါနေဆး႐ုံေတာ္ဖြင့္ပြဲက်င္းပမည့္ေနရာ သို႔ႂကြေရာက္စစ္ေဆးၾကည့္ရႈေတာ္မူပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးအား မင္းကင္းႏွင့္ကေလးေဒသမွဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သီတဂူအဖြဲ႕ဝင္လူႀကီးမ်ားႏွင့္ သီတဂူအဖြဲ႕ဒုဥကၠဌ မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမေအာင္ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မ်ားမွခရီးဦးႀကိဳကာ ေဆာင္ရႊက္ထားရွိမႈမ်ားအားေလ်ာက္ထားတင္ျပ ၾကပါသည္။

မင္းကင္းသီတဂူမင္းေက်ာင္းစကၡဳဒါနေဆး႐ုံေတာ္သည္ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ သီတဂူအဖြဲ႕၏ ၃၃ ရံုေျမာက္ေဆး႐ုံေတာ္အျဖစ္ မနက္ျဖန္ ၂၅-၁၂-၂၀၁၈ နံနက္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖြင့္ပြဲအႀကိဳအျဖစ္ မ်က္စိေဝဒနာရွင္မ်ားအား ဆရာဝန္ႀကီး ၁၀ ေယာက္ဦးေဆာင္ေသာစကၡဳဒါနအဖြဲ႕မွ ကုသေပးလ်က္ရွိရာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ လူနာတစ္ေထာင္ခန္႔စစ္ေဆးၿပီးစီးကာ ၈၀ ေက်ာ္အားခႊဲစိတ္ကုသေပးၿပီးျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးကာကုသမႈမ်ားဒါနျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ လူနာေပါင္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ခန္႔လာေရာက္ၾကေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး၏လမ္းၫြန္မႈျဖင့္ သီတဂူစကၡဳဒါနအဖြဲ႕သည္ မင္းကင္းၿမိဳ႕အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဝွမ္းမ်က္စိေဆး႐ုံေပါင္း (၃၉) ရံုေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးကာလူမ်ိဴးဘာသာမေရႊး မ်က္စိစစ္ေဆးကုသျခင္းျဖင့္ကုသိုလ္ျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ သီတဂူသာသနာျပဳအဖြဲ႕မွ ယခုအခ်ိန္အထိလူေပါင္း ၅ သိန္းေက်ာ္အားမ်က္စိစစ္ေဆးကုသေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကုသိုလ္မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

“သီတဂူအဓိ႒ာန္”

ငါတို႔ျဖစ္ရ ဤေလာကဝယ္

ဘဝသမိုင္း မရိုင္းေစရန္

စိတ္မန္မခ် မာနမပါ

တို႔စြမ္းရာျဖင့္ တို႔သာသနာ

တို႔ျပည္ရြာကို သာယာေစမွဳ

လံု႔လျပဳအံ့။

သီတဂူစန္းလပမာ ခ်မ္းျမသာယာ ရွိၾကပါေစ။

သီတဂူသာသနာျပဳအဖြဲ႔

Posted by သီတဂူသတင္း

Photo – သီတဂူေအာင္သန္းဝင္း၊ သီတဂူေက်ာ္ဆန္းဝင္း

Facebook Comments