တကၠသုိလ္၀င္တန္းေျဖဆိုမယ့္ ေမာင္မယ္မ်ားအတ ြက္ ဆရာဇင္ေယာ္နီ၏ ကံ အ ေထာက္အပ့ံ ယၾတာ

19
aqa21 yu98
aqa21 yu98

” တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေျဖဆိုမယ့္ ေမာင္မယ္မ်ားအတြက္ … ”

ေရႊပညာအလင္း ပြင့္ေစေသာ္

စာေမးပြဲရာသီတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ဗ်ာမ်ားၾကသကဲ့သို႔ မိဘမ်ားလည္း စိတ္ပန္း လူပန္း လြန္စြာျဖစ္ၾကရေလ၏။

အခ်ိဳ႕ေသာ မိဘမ်ား ဆိုလွ်င္ စာေမးပြဲေျဖမည့္ ကာယကံရွင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ထက္ပင္ အ အိပ္ပ်က္၊ အစားပ်က္ျဖင့္ လူတစ္ကိုယ္လံုး ယူပစ္ လိုက္သလို ခ်ံဳးခ်ံဳးက်သြားၾကေလေတာ့၏။

အခ်ိဳ႕လည္း ေဗဒင္ဆရာမ်ားထံသို႔ ေျပးၾကေလ၏။ ဤတြင္ ေျပာဖြယ္ရွိသည္မွာ ယၾတာေခ်႐ံုမွ် ႏွင့္ေတာ့ စာေမးပြဲေအာင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါေခ်။

ဤေလာကတြင္ တစ္စံုတရာ ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ ကံ၊ ဥာဏ္၊ ဝီရိယ သံုးခ်က္လံုး အားေကာင္း ရန္ အထူးအေရးႀကီးေလ၏။ ထိုသံုးခ်က္အနက္ တစ္ ခ်က္ခ်က္ ခ်ိဳ႕ယြင္းလွ်င္ပင္ ခဲေလသမွ် သဲေရက် ျဖစ္သြားႏိုင္ေလ၏။

လူငယ္တစ္ေယာက္ ပညာထြန္းေပါက္ရန္ အတြက္ ေရွ႕ဆံုးအေၾကာင္းခံမွာ ကံတရားျဖစ္၏။ ေက်ာင္းမထားႏိုင္ေသာ၊ ပညာေရးကို အားမေပး ေသာ မိဘအသိုင္းအဝိုင္း၌ ရွင္သန္ေပါက္ဖြားခဲ့ရ လွ်င္ ထိုသူငယ္သည္ ပညာႏွင့္ ေဝးေပေတာ့မည္။

မိဘက ပညာေရးကို စိတ္ဝင္စား၍ ေက်ာင္း ထားႏိုင္ဦးေတာ့ …စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ေဝးျခင္း၊ ဆရာေကာင္းႏွင့္မေတြ႕ျခင္း၊ ေခတ္ပ်က္ေခတ္ဆိုး၊ စစ္မက္ေရးရာ စသည္တို႔ေၾကာင့္ ပညာသင္ခြင့္ မႀကံဳျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

အဆိုပါ ကံႏွင့္ျပည့္စံုၿပီဆိုလွ်င္ ဥာဏ္ကိစၥ လာၿပီျဖစ္၏။ ဥာဏ္ဆိုသည္မွာ ပညာသင္ယူျခင္း၊ ပညာမ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူးျခင္း ျဖစ္ေလေတာ့၏။

ကံေကာင္းေသာ လူငယ္တစ္ေယာက္သည္ ဥာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ပညာသင္ယူေရးဆိုင္ရာတြင္ ခ်ိဳ႕ ယြင္းလွ်င္လည္း ပညာထြန္းေပါက္သူ ျဖစ္မလာႏိုင္ ေတာ့ေပ။

အထက္ပါ ကံ၊ ဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုၿပီဆိုလွ်င္ ေနာက္မွ ကပ္၍ပါလာေသာ လိုအပ္ခ်က္မွာ ဝီရိယ ျဖစ္ေလေတာ့၏။

အမ်ားသူငါတို႔ အိပ္ေနခ်ိန္တြင္ မအိပ္ဘူး၊ အမ်ားသူငါတို႔ တီဗြီၾကည့္ေနခ်ိန္တြင္ သခ်ၤာတြက္ မယ္၊ အမ်ားသူငါတို႔ ဂိမ္းေဆာ့ေနခ်ိန္တြင္ စာ က်က္မယ္ …စသည္ျဖင့္ ဝီရိယပိုင္းဆိုင္ရာ ပို၍ အားထုတ္ေသာ လူငယ္သည္ ဝီရိယ၏ အက်ိဳးကို ေကာင္းစြာ ခံစားရမည္သာ ျဖစ္ပါေလေတာ့၏။

သို႔ျဖစ္ရာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ပညာထြန္း ေပါက္ရန္၊ စာေမးပြဲေအာင္ရန္မွာ အထက္ပါသံုးခ်က္ ႏွင့္ ျပည့္စံုမွသာလွ်င္ ျဖစ္ေပေတာ့မည္။

ဥာဏ္ႏွင့္ ဝီရိယ ျပည့္စံုေသာ ေက်ာင္းသားငယ္တို႔အတြက္လည္း ကံ၏အေရး ပါမႈက တစ္ေက်ာ့ျပန္ ပတ္သက္လာႏိုင္ျပန္ေလ၏။

မိမိက ဘာသာစံု ထူးခြ်န္ရန္၊ ဆုမ်ားရရန္ ေမွ်ာ္လင့္၍အပိုင္ ႀကိဳးစားထားသည္ျဖစ္ဦးေတာ့ စာေမးပြဲ မနက္ျဖန္ ေျဖမည္ ဆိုကာမွ …ဖြဟဲ့ … မေျပာ ေကာင္း မဆိုေကာင္း ရပ္ကြက္ထဲ၌ မီးလန္႔လွ်င္ မခက္ပါေလာ …။

စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္မနက္တြင္မွ မိသားစုတစ္ ဦးဦး ႐ုတ္တရက္ ေဆး႐ံုေဆးခန္းသို႔ ေရာက္သြား မည္ဆိုလွ်င္ေရာ မခက္ပါေလာ …။

စာေမးပြဲရက္မ်ားတြင္မွ ဖခင္က အလုပ္တြင္ ျပႆနာႀကီးႀကံဳျခင္း၊ ငွားထားေသာ အိမ္ကေလးမွ ခ်က္ခ်င္း ဆင္းေပးရမည့္ အျဖစ္မ်ိဳးႀကံဳျခင္းမ်ား ႀကံဳလာလွ်င္ေရာ မခက္ပါေလာ …။

ထို႔ျပင္တဝ စာေမးပြဲခန္းတြင္ မိမိက်က္သမွ် ပိုင္သမွ်ႏွင့္ တိုးၿပီဟု ဝမ္းသာအားရ ေျဖမည္ဟု ဟန္ျပင္ၿပီးကာမွ ဗိုက္နာလာျခင္း၊ ေခါင္းမူး၍ လဲက် သြားျခင္း …ဖ်ားနာျခင္း စသည္မ်ား ႀကံဳလာလွ်င္ ေရာ မခက္ပါေလာ …။

ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားတို႔အတြက္ ဥာဏ္ပိုင္းႏွင့္ ဝီရိယပိုင္းမွာ လက္ငင္း မ်က္ေမွာက္တြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးစား၍ လြယ္ကူေသာ္လည္း ကံပိုင္း ဆိုင္ရာ ထိုသို႔ ၾကမၼာဆိုး ငင္လာလွ်င္မူ ခဲေလသမွ် သဲေရက် ျဖစ္သြားႏိုင္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယၾတာေခ်႐ံုမွ်ႏွင့္ စာေမးပြဲေအာင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဝီရိယပိုင္း ဆိုင္ရာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ထားေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္မူ ကံ၏ အပံ့အပိုးသည္ ေကာင္းစြာ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္လာႏိုင္ပါေတာ့သည္။

ကံ၏ အပံ့အပိုးေၾကာင့္ မိမိ က်က္ထားေသာ၊ အပိုင္ရထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ တည့္တည့္တိုးျခင္း၊ အမွတ္ကေလး သံုးေလးမွတ္ႏွင့္ ပြတ္ကာသီကာ ႐ံႈးႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သံုး ေလးမွတ္စာ အေျခအေနေကာင္း ေပးလာႏိုင္ျခင္း၊ ေအာင္မွတ္ေလာက္သာရမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအ တြက္လည္း အမွတ္ေကာင္းလာေစႏိုင္ျခင္း၊ အမွတ္ ေကာင္းၿပီးသား ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ထူး အခြင့္အလမ္း ေပၚေပါက္ႏိုင္ျခင္း …စသည့္ စသည့္ အပံ့အပိုးမ်ား ရရွိႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ရာ ကံအပံ့အပိုး ရရွိ ေစမည့္ ေအာက္ပါ ဂမီၻရယၾတာ နည္းမ်ားကို ေရးသား လိုက္ရပါေပသတည္း။

*စာေမးပြဲ မနက္မ်ားတြင္ ကံ၏ အေထာက္အပံ႕ ရရွိေစရန္

*တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား

– ဘုရားမွာ မုန္႔ဟင္းခါးလွဴသြားပါ။

– မိမိကိုယ္တိုင္လည္းစား၍ ဆုေတာင္းသြားပါ။

*တနလၤာ သားသမီးမ်ား

– ဘုရားမွာ နန္းႀကီးသုပ္ လွဴသြားပါ။

– မိမိကိုယ္တိုင္လည္း စား၍ ဆုေတာင္း သြားပါ။

*အဂၤါ သားသမီးမ်ား

– ဘုရားမွာ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲ လွဴသြားပါ။

– မိမိကိုယ္တိုင္လည္း စား၍ ဆုေတာင္းသြားပါ။

*ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

– ဘုရားမွာ ေကာ္ဖီႏွင့္ ကိတ္မုန္႔ လွဴသြား ပါ။

– မိမိကိုယ္တိုင္လည္း စားေသာက္၍ ဆု ေတာင္းသြားပါ။

*ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား

– ဘုရားမွာ ၾကာဆံ လွဴသြားပါ။

– မိမိကိုယ္တိုင္လည္း စား၍ ဆုေတာင္းသြားပါ။

*ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

– ဘုရားမွာ ေရႊရင္ေအး (သို႔) စမူဆာ လွဴသြားပါ။

– မိမိကိုယ္တိုင္လည္း စား၍ ဆုေတာင္းသြားပါ။

*စေနသားသမီးမ်ား

– ဘုရားမွာ မုန္႔လံုးေရေပၚ(သို႔)ေရႊရင္ေအး လွဴသြားပါ။

– မိမိကိုယ္တိုင္လည္း စား၍ ဆုေတာင္းသြားပါ။

*ရၿပီးသားစာ ႐ုတ္တရက္ ေမ႕ေနေသာ္ျပန္၍ မွတ္မိလာေစရန္

*ဇင္းဒါး* (zenda) ဟု ၇၇ ေခါက္ ရြတ္လိုက္ပါ။

*ေျဖလႊာေပၚ၌ စာမ်ားခ်၍ ေရးခါနီးတြင္

“နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ” ဟု သံုးေခါက္ ရြတ္ဆိုလိုက္ပါေလ။

*စာေျဖခန္းတြင္ အသံုးျပဳမည္႕ ခဲတံ ၊ေဖာင္တိန္ ၊ေပတံမ်ားကို

“ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟိ၊

စိတၲံယႆ န ကမၸတိ၊

အေသာကံ ဝိရဇံ ေခမံ” ဟု ကိုးေခါက္ ရြတ္ေပးပါေလ။

*အညြန့္ကိုေဆာင္၍ ေအာင္ဓာတ္ရရန္

*တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

– ကံ့ေကာ္ ၁၅ ညြန္႔ ဘု၇ားမွာ လွဴသြားပါ။

– ႏွစ္ညြန္႔ ေဆာင္သြားပါ။

*တနလၤာသားသမီးမ်ား

– စံပယ္ ရွစ္ကံုး ဘုရားမွာလွဴသြားပါ။

– သံုးကံုး ေဆာင္သြားပါ။

*အဂၤါသားသမီးမ်ား

– ရြက္လွ ၁၇ ညြန္႔ ဘုရားမွာလွဴသြားပါ။

– ေလးညြန္႔ေဆာင္သြားပါ။

*ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

– ေမၿမိဳ႕ ၁၉ ပြင့္ ဘုရားမွာလွဴသြားပါ။

– ငါးပြင့္ ေဆာင္သြားပါ။

*ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

– သေျပ ၂၁ ညြန္႔ ဘုရားမွာလွဴသြားပါ။

– ေျခာက္ညြန္႔ ေဆာင္သြားပါ။

*ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

– ႏွင္းဆီ ၁၀ ပြင့္ ဘုရားမွာလွဴသြားပါ။

– ခုနစ္ပြင့္ ေဆာင္သြားပါ။

*စေနသားသမီးမ်ား

– အုန္း ေျခာက္ညြန္႔ ဘုရားမွာလွဴသြားပါ။

– တစ္ညြန္႔ ေဆာင္သြားပါ။

*စာက်က္ခ်င္စိတ္မရွိေသာ္ စိတ္အားငယ္ေသာ္

– ရင္ညြန္႔တြင္ ပ႐ုပ္ဆီပူပူလိမ္း၍ ပြတ္လိုက္ပါ။ အသက္ကို ဝေအာင္ သတိထား၍ အနည္းဆံုး (၈) ႀကိမ္ ႐ွဴသြင္းလိုက္ပါ။

– လွ်က္ဆား အနည္းငယ္ စတိမွ် လ်က္လိုက္ပါ။

*ပညာဥဏ္ႀကီးမား၍ ေမးျမန္းသမွ် ေျဖဆိုႏိုင္လိုေၾကာင္း ဆုေတာင္းဂါထာေတာ္

“ဘူရိမ ပေညာ သိပၸါနံ၊

သေဗၺသံ ကုသေလာ ဘေဝ။

ဝိသေဇၨတံု သမေတၳာဝ၊

သဗၺပုစၦာနံ ဌာနေသာ”

(အနက္ကို အာ႐ံုျပဳရန္မွာ – ေျမႀကီးအထုႏွင့္ တူေသာပညာ ရွိသည္လည္းေကာင္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ အတတ္မ်ိဳးတို႔၌ ကြ်မ္းက်င္လိမၼာသည္ လည္းေကာင္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ အေမးပုစၦာတို႔ကို တစ္ခဏျခင္းအားျဖင့္ ေျဖဆိုႏိုင္ျခင္းငွာ စြမ္းႏိုင္သည္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ရပါလို၏။)

(ဤဂါထာေတာ္ကို မိမိတတ္စြမ္းသမွ် ရြတ္ဆိုပါေလ။ မွတ္ခ်က္။ ။ ေဆးအတြက္ မေလးပါေစႏွင့္။)

သေဗၺဓမၼာ ဇင္ေယာ္နီ

Unicode

” တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုမယ့် မောင်မယ်များအတွက် … ”

ရွှေပညာအလင်း ပွင့်စေသော်

စာမေးပွဲရာသီတွင် ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ဗျာများကြသကဲ့သို့ မိဘများလည်း စိတ်ပန်း လူပန်း လွန်စွာဖြစ်ကြရလေ၏။

အချို့သော မိဘများ ဆိုလျှင် စာမေးပွဲဖြေမည့် ကာယကံရှင် ကျောင်းသူကျောင်းသား ထက်ပင် အ အိပ်ပျက်၊ အစားပျက်ဖြင့် လူတစ်ကိုယ်လုံး ယူပစ် လိုက်သလို ချုံးချုံးကျသွားကြလေတော့၏။

အချို့လည်း ဗေဒင်ဆရာများထံသို့ ပြေးကြလေ၏။ ဤတွင် ပြောဖွယ်ရှိသည်မှာ ယတြာချေရုံမျှ နှင့်တော့ စာမေးပွဲအောင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါချေ။

ဤလောကတွင် တစ်စုံတရာ အောင်မြင်ရေး အတွက် ကံ၊ ဉာဏ်၊ ဝီရိယ သုံးချက်လုံး အားကောင်း ရန် အထူးအရေးကြီးလေ၏။ ထိုသုံးချက်အနက် တစ် ချက်ချက် ချို့ယွင်းလျှင်ပင် ခဲလေသမျှ သဲရေကျ ဖြစ်သွားနိုင်လေ၏။

လူငယ်တစ်ယောက် ပညာထွန်းပေါက်ရန် အတွက် ရှေ့ဆုံးအကြောင်းခံမှာ ကံတရားဖြစ်၏။ ကျောင်းမထားနိုင်သော၊ ပညာရေးကို အားမပေး သော မိဘအသိုင်းအဝိုင်း၌ ရှင်သန်ပေါက်ဖွားခဲ့ရ လျှင် ထိုသူငယ်သည် ပညာနှင့် ဝေးပေတော့မည်။

မိဘက ပညာရေးကို စိတ်ဝင်စား၍ ကျောင်း ထားနိုင်ဦးတော့ …စာသင်ကျောင်းနှင့်ဝေးခြင်း၊ ဆရာကောင်းနှင့်မတွေ့ခြင်း၊ ခေတ်ပျက်ခေတ်ဆိုး၊ စစ်မက်ရေးရာ စသည်တို့ကြောင့် ပညာသင်ခွင့် မကြုံခြင်းများလည်း ဖြစ်နိုင်ပေသည်။

အဆိုပါ ကံနှင့်ပြည့်စုံပြီဆိုလျှင် ဉာဏ်ကိစ္စ လာပြီဖြစ်၏။ ဉာဏ်ဆိုသည်မှာ ပညာသင်ယူခြင်း၊ ပညာများကို လေ့လာဆည်းပူးခြင်း ဖြစ်လေတော့၏။

ကံကောင်းသော လူငယ်တစ်ယောက်သည် ဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ပညာသင်ယူရေးဆိုင်ရာတွင် ချို့ ယွင်းလျှင်လည်း ပညာထွန်းပေါက်သူ ဖြစ်မလာနိုင် တော့ပေ။

အထက်ပါ ကံ၊ ဉာဏ်နှင့် ပြည့်စုံပြီဆိုလျှင် နောက်မှ ကပ်၍ပါလာသော လိုအပ်ချက်မှာ ဝီရိယ ဖြစ်လေတော့၏။

အများသူငါတို့ အိပ်နေချိန်တွင် မအိပ်ဘူး၊ အများသူငါတို့ တီဗွီကြည့်နေချိန်တွင် သချင်္ာတွက် မယ်၊ အများသူငါတို့ ဂိမ်းဆော့နေချိန်တွင် စာ ကျက်မယ် …စသည်ဖြင့် ဝီရိယပိုင်းဆိုင်ရာ ပို၍ အားထုတ်သော လူငယ်သည် ဝီရိယ၏ အကျိုးကို ကောင်းစွာ ခံစားရမည်သာ ဖြစ်ပါလေတော့၏။

သို့ဖြစ်ရာ ကျောင်းသားတစ်ဦး ပညာထွန်း ပေါက်ရန်၊ စာမေးပွဲအောင်ရန်မှာ အထက်ပါသုံးချက် နှင့် ပြည့်စုံမှသာလျှင် ဖြစ်ပေတော့မည်။

ဉာဏ်နှင့် ဝီရိယ ပြည့်စုံသော ကျောင်းသားငယ်တို့အတွက်လည်း ကံ၏အရေး ပါမှုက တစ်ကျော့ပြန် ပတ်သက်လာနိုင်ပြန်လေ၏။

မိမိက ဘာသာစုံ ထူးချွန်ရန်၊ ဆုများရရန် မျှော်လင့်၍အပိုင် ကြိုးစားထားသည်ဖြစ်ဦးတော့ စာမေးပွဲ မနက်ဖြန် ဖြေမည် ဆိုကာမှ …ဖွဟဲ့ … မပြော ကောင်း မဆိုကောင်း ရပ်ကွက်ထဲ၌ မီးလန့်လျှင် မခက်ပါလော …။

စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်မနက်တွင်မှ မိသားစုတစ် ဦးဦး ရုတ်တရက် ဆေးရုံဆေးခန်းသို့ ရောက်သွား မည်ဆိုလျှင်ရော မခက်ပါလော …။

စာမေးပွဲရက်များတွင်မှ ဖခင်က အလုပ်တွင် ပြဿနာကြီးကြုံခြင်း၊ ငှားထားသော အိမ်ကလေးမှ ချက်ချင်း ဆင်းပေးရမည့် အဖြစ်မျိုးကြုံခြင်းများ ကြုံလာလျှင်ရော မခက်ပါလော …။

ထို့ပြင်တဝ စာမေးပွဲခန်းတွင် မိမိကျက်သမျှ ပိုင်သမျှနှင့် တိုးပြီဟု ဝမ်းသာအားရ ဖြေမည်ဟု ဟန်ပြင်ပြီးကာမှ ဗိုက်နာလာခြင်း၊ ခေါင်းမူး၍ လဲကျ သွားခြင်း …ဖျားနာခြင်း စသည်များ ကြုံလာလျှင် ရော မခက်ပါလော …။

ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတို့အတွက် ဉာဏ်ပိုင်းနှင့် ဝီရိယပိုင်းမှာ လက်ငင်း မျက်မှောက်တွင် မိမိကိုယ်တိုင် ကြိုးစား၍ လွယ်ကူသော်လည်း ကံပိုင်း ဆိုင်ရာ ထိုသို့ ကြမ္မာဆိုး ငင်လာလျှင်မူ ခဲလေသမျှ သဲရေကျ ဖြစ်သွားနိုင်ပေသည်။

ထို့ကြောင့် ယတြာချေရုံမျှနှင့် စာမေးပွဲအောင်မည် မဟုတ်သော်လည်း ဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဝီရိယပိုင်း ဆိုင်ရာ ကြိုးစားအားထုတ် ထားသော ကျောင်းသား များအတွက်မူ ကံ၏ အပံ့အပိုးသည် ကောင်းစွာ အထောက်အပံ့ ဖြစ်လာနိုင်ပါတော့သည်။

ကံ၏ အပံ့အပိုးကြောင့် မိမိ ကျက်ထားသော၊ အပိုင်ရထားသော မေးခွန်းများနှင့် တည့်တည့်တိုးခြင်း၊ အမှတ်ကလေး သုံးလေးမှတ်နှင့် ပွတ်ကာသီကာ ရှုံးနိုင်သော ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် သုံး လေးမှတ်စာ အခြေအနေကောင်း ပေးလာနိုင်ခြင်း၊ အောင်မှတ်လောက်သာရမည့် ကျောင်းသားများအ တွက်လည်း အမှတ်ကောင်းလာစေနိုင်ခြင်း၊ အမှတ် ကောင်းပြီးသား ကျောင်းသားများအတွက် ဂုဏ်ထူး အခွင့်အလမ်း ပေါ်ပေါက်နိုင်ခြင်း …စသည့် စသည့် အပံ့အပိုးများ ရရှိနိုင်စေမည်ဖြစ်ရာ ကံအပံ့အပိုး ရရှိ စေမည့် အောက်ပါ ဂမ္ဘီရယတြာ နည်းများကို ရေးသား လိုက်ရပါပေသတည်း။

*စာမေးပွဲ မနက်များတွင် ကံ၏ အထောက်အပံ့ ရရှိစေရန်

*တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ

– ဘုရားမှာ မုန့်ဟင်းခါးလှူသွားပါ။

– မိမိကိုယ်တိုင်လည်းစား၍ ဆုတောင်းသွားပါ။

*တနင်္လာ သားသမီးများ

– ဘုရားမှာ နန်းကြီးသုပ် လှူသွားပါ။

– မိမိကိုယ်တိုင်လည်း စား၍ ဆုတောင်း သွားပါ။

*အင်္ဂါ သားသမီးများ

– ဘုရားမှာ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ လှူသွားပါ။

– မိမိကိုယ်တိုင်လည်း စား၍ ဆုတောင်းသွားပါ။

*ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ

– ဘုရားမှာ ကော်ဖီနှင့် ကိတ်မုန့် လှူသွား ပါ။

– မိမိကိုယ်တိုင်လည်း စားသောက်၍ ဆု တောင်းသွားပါ။

*ကြာသပတေး သားသမီးများ

– ဘုရားမှာ ကြာဆံ လှူသွားပါ။

– မိမိကိုယ်တိုင်လည်း စား၍ ဆုတောင်းသွားပါ။

*သောကြာသားသမီးများ

– ဘုရားမှာ ရွှေရင်အေး (သို့) စမူဆာ လှူသွားပါ။

– မိမိကိုယ်တိုင်လည်း စား၍ ဆုတောင်းသွားပါ။

*စနေသားသမီးများ

– ဘုရားမှာ မုန့်လုံးရေပေါ်(သို့)ရွှေရင်အေး လှူသွားပါ။

– မိမိကိုယ်တိုင်လည်း စား၍ ဆုတောင်းသွားပါ။

*ရပြီးသားစာ ရုတ်တရက် မေ့နေသော်ပြန်၍ မှတ်မိလာစေရန်

*ဇင်းဒါး* (zenda) ဟု ၇၇ ခေါက် ရွတ်လိုက်ပါ။

*ဖြေလွှာပေါ်၌ စာများချ၍ ရေးခါနီးတွင်

“နမောတဿ ဘဂဝတော အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ” ဟု သုံးခေါက် ရွတ်ဆိုလိုက်ပါလေ။

*စာဖြေခန်းတွင် အသုံးပြုမည့် ခဲတံ ၊ဖောင်တိန် ၊ပေတံများကို

“ဖုဋ္ဌဿ လောကဓမ္မေဟိ၊

စိတ္တံယဿ န ကမ္ပတိ၊

အသောကံ ဝိရဇံ ခေမံ” ဟု ကိုးခေါက် ရွတ်ပေးပါလေ။

*အညွန့်ကိုဆောင်၍ အောင်ဓာတ်ရရန်

*တနင်္ဂနွေသားသမီးများ

– ကံ့ကော် ၁၅ ညွန့် ဘုရားမှာ လှူသွားပါ။

– နှစ်ညွန့် ဆောင်သွားပါ။

*တနင်္လာသားသမီးများ

– စံပယ် ရှစ်ကုံး ဘုရားမှာလှူသွားပါ။

– သုံးကုံး ဆောင်သွားပါ။

*အင်္ဂါသားသမီးများ

– ရွက်လှ ၁၇ ညွန့် ဘုရားမှာလှူသွားပါ။

– လေးညွန့်ဆောင်သွားပါ။

*ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ

– မေမြို့ ၁၉ ပွင့် ဘုရားမှာလှူသွားပါ။

– ငါးပွင့် ဆောင်သွားပါ။

*ကြာသပတေးသားသမီးများ

– သပြေ ၂၁ ညွန့် ဘုရားမှာလှူသွားပါ။

– ခြောက်ညွန့် ဆောင်သွားပါ။

*သောကြာသားသမီးများ

– နှင်းဆီ ၁၀ ပွင့် ဘုရားမှာလှူသွားပါ။

– ခုနစ်ပွင့် ဆောင်သွားပါ။

*စနေသားသမီးများ

– အုန်း ခြောက်ညွန့် ဘုရားမှာလှူသွားပါ။

– တစ်ညွန့် ဆောင်သွားပါ။

*စာကျက်ချင်စိတ်မရှိသော် စိတ်အားငယ်သော်

– ရင်ညွန့်တွင် ပရုပ်ဆီပူပူလိမ်း၍ ပွတ်လိုက်ပါ။ အသက်ကို ဝအောင် သတိထား၍ အနည်းဆုံး (၈) ကြိမ် ရှူသွင်းလိုက်ပါ။

– လျှက်ဆား အနည်းငယ် စတိမျှ လျက်လိုက်ပါ။

*ပညာဥဏ်ကြီးမား၍ မေးမြန်းသမျှ ဖြေဆိုနိုင်လိုကြောင်း ဆုတောင်းဂါထာတော်

“ဘူရိမ ပညော သိပ္ပါနံ၊

သဗ္ဗေသံ ကုသလော ဘဝေ။

ဝိသဇ္ဇေတုံ သမတ္ထောဝ၊

သဗ္ဗပုစ္ဆာနံ ဌာနသော”

(အနက်ကို အာရုံပြုရန်မှာ – မြေကြီးအထုနှင့် တူသောပညာ ရှိသည်လည်းကောင်း၊ ခပ်သိမ်းသော အတတ်မျိုးတို့၌ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသည် လည်းကောင်း၊ ခပ်သိမ်းသော အမေးပုစ္ဆာတို့ကို တစ်ခဏခြင်းအားဖြင့် ဖြေဆိုနိုင်ခြင်းငှာ စွမ်းနိုင်သည် လည်းကောင်း ဖြစ်ရပါလို၏။)

(ဤဂါထာတော်ကို မိမိတတ်စွမ်းသမျှ ရွတ်ဆိုပါလေ။ မှတ်ချက်။ ။ ဆေးအတွက် မလေးပါစေနှင့်။)

သဗ္ဗေဓမ္မာ ဇင်ယော်နီ

Facebook Comments